حساب رسی

حساب رسی

بدانید و آگاه باشید :
بیدل = من + یک قدم رو به جلو
من = بیدل - بعضی حرف های ادعاگونه

* دلیلش اینه ک خود گفتنش آدمو به حرکت وادار می کنه ...

پُست های ناب

رفیقِ خوب ینی رفیقی ک وقتی حالت خرابه یه هو میای و می بینی برات یه پیام فرستاده ،

رفیقی ک پای درد دلت میشینه و درکت می کنه ...

رفیقی ک از همون فاصله ی هزار کیلومتری هم ک شده تمام تلاششو می کنه تا آرومت کنه ...

و حتی چیزی جز یه برخوردِ سرد نصیبش نمیشه ، اما ادامه میده ،تا این ک رفیقشو دوباره سرِ حال ببینه و همین براش کافیه ...

۹۷/۰۹/۱۴ موافقین ۱۳ مخالفین ۱
آقای بیدل