حساب رسی

حساب رسی

بدانید و آگاه باشید :
بیدل = من + یک قدم رو به جلو
من = بیدل - بعضی حرف های ادعاگونه

* دلیلش اینه ک خود گفتنش آدمو به حرکت وادار می کنه ...

پُست های ناب

قسم به لحظه ای که

استادِ بزرگ ، منو به اسم کوچیک ، به همراهِ پسوندِ عزیز صدا می زنه 

و من بال در میارم 😍😍😍

۹۷/۰۹/۲۵ موافقین ۶ مخالفین ۰
آقای بیدل