حساب رسی

حساب رسی

بدانید و آگاه باشید :
بیدل = من + یک قدم رو به جلو
من = بیدل - بعضی حرف های ادعاگونه

* دلیلش اینه ک خود گفتنش آدمو به حرکت وادار می کنه ...

پُست های ناب

خدایا ... نمی دونم چی بنویسم ...

انقدر از تو ننوشتم که انگار این قلم پاک تو رو فراموش کرده ...

شروع کردم به نوشتن ... خواستم از خوشی های ناکامِ شب چله شروع کنم تا به خوشی در کنار تو برسم اما نشد ...

دوست دارم از تو بنویسم ... از دوست داشتنی هات ...

اما نمی تونم ... کمکم کن ...

۹۷/۱۰/۰۳ موافقین ۶ مخالفین ۰
آقای بیدل